Aa Lettergrootte
16
 
Wegraking met bleekheid en slapte (hypotone-hyporesponsieve episode) na vaccinatie
Overzicht

Na vaccinatie kan bij een kind plotselinge slapheid, verminderd reageren en een witte of blauwe huidverkleuring ontstaan. Van een volledig bewustzijnsverlies hoeft geen sprake te zijn. Dit beeld wordt een hypotone-hyporesponsieve episode (HHE) genoemd. Kinderen jonger dan 2 jaar kunnen een HHE krijgen als reactie op een onaangename prikkel, bijvoorbeeld vaccinatie. Een HHE wordt het vaakst gezien na de eerste vaccinaties rond 2 maanden. Het treedt binnen 48 uur na vaccinatie op, maar het vaakst na 3 tot 4 uur. Een HHE duurt tussen de 6 en 30 minuten. Kinderen herstellen vaak weer spontaan zonder dat behandeling nodig is. Een HHE is onschuldig, maar kan voor de omgeving van het kind erg beangstigend zijn om mee te maken [1-8].

Hoe een HHE ontstaat is nog onduidelijk
Mogelijk ontstaat een HHE als gevolg van prikkeling van een nog onvoldoende rijp autonoom zenuwstelsel. Hierdoor zou een (onaangename) prikkel, zoals pijn, overgeven, rectaal temperaturen of vaccineren kunnen leiden tot een reactie van de bloedvaten. Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat naarmate kinderen ouder zijn, HHE’s minder vaak optreden na vaccinatie. Er zijn geen aanwijzingen dat een HHE samenhangt met al bestaande afwijkingen van de bloedvaten, de bloeddruk, het bloedglucosegehalte of bloedcellen en de hieraan onderliggende ziektebeelden [1-4].

Er zijn geen aanwijzingen voor negatieve effecten op de lange termijn
Diverse onderzoeken laten zien dat het doormaken van een HHE geen negatief effect heeft op de verdere ontwikkeling van het kind [1-6]. Kinderen die een HHE hebben gehad na vaccinatie, hebben een kleine kans om dit opnieuw te krijgen bij vervolgvaccinaties. Op basis van het lage herhalingsrisico en aangezien er geen aanwijzingen zijn voor negatieve lange termijneffecten, vormt een doorgemaakte HHE geen reden voor niet vaccineren [5-8].


  • Buettcher M, et al. Hypotonic-hyporesponsive episode (HHE) as an adverse event following immunization in early childhood: case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation. Vaccine. 2007-08-01;25(31):5875-81
  • DuVernoy TS, Braun MM. Hypotonic-hyporesponsive episodes reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1996-1998. Pediatrics. 2000-10-01;106(4):E52
  • Vermeer-de Bondt PE, van der Maas NA. The effect of age and dose number on the risk of collapse (hypotonic-hyporesponsive episode) after pertussis vaccination. The Pediatric infectious disease journal. 2008-04-01;27(4):355-7
  • Vermeer-de Bondt PE, Labadie J, Rümke HC. Rate of recurrent collapse after vaccination with whole cell pertussis vaccine: follow up study. BMJ (Clinical research ed.). 1998-03-21;316(7135):902-3
  • Goodwin H, Nash M, Gold M. Vaccination of children following a previous hypotonic-hyporesponsive episode. Journal of paediatrics and child health. 1999-12-01;35(6):549-52
  • Gold MS. Hypotonic-hyporesponsive episodes following pertussis vaccination: a cause for concern? Drug safety. 2002-01-01;25(2):85-90
  • Braun MM, Patriarca PA, Ellenberg SS. Syncope after immunization. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 1997-03-01;151(3):255-9
  • Bonhoeffer J, et al. Generalized convulsive seizure as an adverse event following immunization: case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation. Vaccine. 2004-01-26;22(5-6):557-62

Laatst bijgewerkt op 07-10-2020