Aa Lettergrootte
16
 
Bijwerkingen van vaccins
 

Typ de bijwerking, het vaccin of een combinatie hiervan in waarover u informatie zoekt. U kunt zowel op de merknaam als het soort vaccin zoeken. Het zoekresultaat is een overzicht van alle pagina’s waarin informatie over de gezochte bijwerking of het gezochte vaccin voorkomt.

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen een aantal ernstige infectieziekten. De overheid biedt het RVP aan alle kinderen in Nederland aan. Daarnaast krijgen elk jaar mensen die extra risico lopen bij griep de griepprik aangeboden. Sinds 2020 kunnen ouderen ook de pneumokokkenprik krijgen. Voor reizen naar het buitenland is het soms verstandig specifieke vaccinaties te halen.

Door vaccinatie kunnen ongewenste reacties optreden, zoals reacties op de injectieplaats, koorts en malaise. Maar niet elke reactie komt door het vaccin. Er zijn verschijnselen of ziekten die misschien ook waren opgetreden zonder de vaccinatie. Koorts kan bijvoorbeeld vele oorzaken hebben. Neem daarom bij ongerustheid contact op met een arts.

Bekende bijwerkingen, publicaties, signaleringen en meldingen per vaccin
Jaarrapporten Rijksvaccinatieprogramma en Griepvaccins