Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij de ziekte van Parkinson tijdens de zwangerschap
Overzicht

Met het gebruik van bromocriptine vroeg in de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Het risico op  aangeboren afwijkingen lijkt niet verhoogd. Ook bij voortzetting van de behandeling tijdens de zwangerschap zijn tot nu toe geen nadelige effecten gemeld.
Biperideen kan eventueel in combinatie met neuroleptica tijdens de zwangerschap wor­den gebruikt.
Van de overige middelen zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om uitspraak te kun­nen doen over de eventuele risico’s. Daarom wordt gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap afgeraden.

Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - bromocriptine
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - amantadine
  • - apomorfine
  • - biperideen
  • - entacapon
  • - levodopa
  • - levodopa/benserazide
  • - levodopa/carbidopa
  • - pergolide
  • - pramipexol
  • - rasagiline
  • - ropinirol
  • - rotigotine
  • - selegiline
  • - tolcapon
  • - trihexyfenidyl

Er is onvoldoende informatie over gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 14-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.