Aa Lettergrootte
16
 
Diverse laxeermiddelen tijdens de zwangerschap
Overzicht

Natriumdocusaat en natriumlauryl-sulfoacetaat kunnen gedurende korte tijd gebruikt worden in de zwangerschap.
Linaclotide, methylnaltrexon, naloxegol en prucalopride kunnen beter niet gebruikt worden. Het is niet bekend of deze middelen een effect hebben op het ongeboren kind.

Als het nodig is obstipatie tijdens de zwangerschap te behandelen met laxeermiddelen, dan gaat de voorkeur uit naar volumevergrotende laxeermiddelen, lactulose of macrogol.

Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - natriumdocusaat (docusinezuur)
  • - natriumlaurylsulfoacetaat
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - linaclotide
  • - methylnaltrexon
  • - naloxegol
  • - prucalopride

Natriumdocusaat (docusinezuur)
Met natriumdocusaat tijdens de zwangerschap is redelijk veel ervaring opgedaan. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op nadelige effecten voor de zwanger­schap en het kind. Eenmaal is hypomagnesiëmie (een te lage magnesiumspiegel) bij de neonaat gemeld na overmatig gebruik van natriumdocusaat door de moe­der. Vermijd daarom hoge doseringen en langdurig gebruik.

Overige laxeermiddelen
Natriumlaurylsulfoacetaat kan incidenteel gebruikt worden bij obstipatie. Over het gebruik tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend. Het middel wordt nauwelijks opgenomen uit het maag-darm kanaal. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat het bij de foetus terecht komt.

Gebruik van linaclotide, methylnaltrexon, naloxegol en prucalopride tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Met het gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap is geen ervaring opgedaan.

Obstipatie in de zwangerschap.
Als gevolg van hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen last krijgen van obstipatie. Dit komt vooral voor in het tweede of derde trimester. Door meer te drinken, meer vezels te eten en meer te bewegen kan de obstipatie verminderen. Als  dit onvoldoende helpt, kunnen laxantia overwogen worden.

Laatst bijgewerkt op 26-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.