Aa Lettergrootte
16
 
Lithium tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Lithiumzouten komen in vrij grote hoeveelheden bij de zuigeling terecht. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van lithium wordt meestal afgeraden.

Let op

  • Als na een zorgvuldige afweging wordt besloten borstvoeding te geven tijdens het gebruik van lithium door de moeder, controleer het kind dan op mogelijke toxische verschijnselen, koorts en dehydratie. Controleer ook de schildklierfunctie en de lithiumspiegels bij de zuigeling.
  • Stop de borstvoeding bij een onrustig of versuft kind.
Risico indeling
  • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
    • - lithiumzouten

Overgang naar de moedermelk
Lithium wordt in vrij hoge concentraties uitgescheiden in de moedermelk. De relatieve kinddosis is relatief hoog en varieert van 12 tot 30%. De halfwaardetijd is bij de pasgeborene langer dan bij de moeder.

Effecten op het kind
Direct postpartum zijn de lithiumspiegels bij de zuigeling hoog, veroorzaakt door blootstelling tijdens de zwangerschap. Als deze zijn gedaald, worden beduidend lagere concentraties gemeten.

In de literatuur worden minstens 24 kinderen beschreven die borstvoeding kregen vanaf de geboorte en bij wie geen toxiciteit of ontwikkelingsproblemen optraden. Maar ook in de literatuur zijn bij enkele zuigelingen verschijnselen van lithiumtoxiciteit gemeld. De lithiumspiegels bij deze zuigelingen waren hoog. Prematuriteit, en bij een oudere zuigeling koorts en dehydratie, lijken daarbij een rol te spelen. Symptomen van lithiumtoxiciteit zijn een verminderde spierspanning, tremoren, rusteloos­heid, lethargie, problemen met drinken en cyanose. Ook kunnen de thyroïd stimu­lerend hormoon(TSH)-spiegels stijgen.

Laatst bijgewerkt op 20-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.