Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij niersteenkoliek tijdens de zwangerschap
Overzicht

Het is onbekend of scopolaminebutyl en tamsulosine tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kunnen worden.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - scopolaminebutyl
    • - tamsulosine

Scopolaminebutyl
Over het gebruik van scopolaminebutyl tijdens de zwangerschap zijn vrijwel geen gegevens beschikbaar. Parasympaticolytica kunnen na systemische toediening de hartfrequentie en de ademhaling van de foetus beïnvloeden. Of scopolaminebutyl dit effect ook geeft, is niet onderzocht. Op theoretische gronden lijkt het risico klein. Scopolaminebutyl is een geladen molecuul, waardoor het waarschijnlijk de placenta moeilijk kan passeren.

Tamsulosine
Met het gebruik van tamsulosine tijdens de zwangerschap is nauwelijks ervaring opgedaan. Hierdoor is het niet mogelijk een uitspraak te doen over mogelijke risico’s. Tamsulosine wordt – off label – gebruikt als medicamenteuze therapie om steenlozing te faciliteren.

Laatst bijgewerkt op 02-10-2018


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.