Aa Lettergrootte
16
 
Levomepromazine tijdens de zwangerschap
Overzicht

Met het gebruik van levomepromazine is onvoldoende ervaring opgedaan om een goede inschatting te maken van de risico’s.

Let op
Het gebruik van fenothiazinen (zoals levomepromazine) tot aan de bevalling kan bij het kind ademhalingsproblemen en bewegingsstoornissen veroorzaken.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - levomepromazine

Over het gebruik van levomepromazine tijdens de zwangerschap zijn alleen enkele case-reports gepubliceerd met zowel positieve als negatieve zwangerschapsuitkomsten. Levomepromazine behoort tot de fenothiazinen. Toepassing van fenothiazinen in het derde trimester van de zwangerschap kan leiden tot extrapiramidale stoornissen en ademhalingsdepressie bij het pasgeboren kind.

Laatst bijgewerkt op 17-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.