Aa Lettergrootte
16
 
Uterotonica tijdens de zwangerschap
Overzicht

Gebruik van misoprostol in de eerste 3 maanden van de zwangerschap kan aangeboren afwijkingen veroorzaken. Het is nog niet bekend of mifepriston aangeboren afwijkingen kan geven.

Deze middelen kunnen gebruikt worden voor het opwekken van weeën. 

Risico indeling
  • Risico op aangeboren afwijkingen Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
    • - misoprostol
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - mifepriston

Misoprostol
Misoprostol kan uteruscontracties veroorzaken, wat kan leiden tot uterusbloedingen en abortus. Er zijn ernstige aangeboren afwijkingen op basis van vasculaire disruptie gemeld, waaronder Moebius-syndroom en ledemaatafwijkingen. Deze afwijkingen zijn beschreven na ineffectief gebruik van misoprostol als abortivum vroeg in de zwangerschap. Misoprostol werd daarbij toegepast in doseringen vergelijkbaar met die bij peptische aandoeningen gebruikelijk zijn.

Mifepriston
Mifepriston wordt in combinatie met misoprostol gebruikt voor het afbreken van een zwangerschap. Er is nog maar beperkt onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van mifepriston op de ongeboren vrucht als de zwangerschap toch doorgaat. Een studie beschrijft 257 vrouwen met gebruik van mifepriston. Deze vrouwen kregen bovendien progesteron om de werking van mifepriston tegen te gaan. Er werd geen hoger risico gezien op afwijkingen. Twee kleine studies met 105 en 71 zwangerschappen zien meer afwijkingen dan verwacht. Echter bij respectievelijk 59 en 50 zwangerschappen uit deze studies werd ook misoprostol gegeven. Hierdoor is het lastig het risico van mifepriston alleen te bepalen. Er zijn meerdere case reports die gezonde kinderen en kinderen met aangeboren afwijkingen beschrijven.

Laatst bijgewerkt op 11-04-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.