Aa Lettergrootte
16
 
Chinolonen bij infecties tijdens de zwangerschap
Overzicht

Tijdens het eerste trimester gaat binnen de chinolonen de voorkeur uit naar norfloxacine of ciprofloxacine. Gebruik chinolonen als alternatieven zoals penicillines en cefalosporines niet mogelijk zijn.

Let op
Gebruik chinolonen liever niet tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - ciprofloxacine (eerste trimester)
  • - norfloxacine (eerste trimester)
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - ciprofloxacine (tweede en derde trimester)
  • - levofloxacine
  • - moxifloxacine
  • - norfloxacine (tweede en derde trimester)
  • - ofloxacine
  • - pipemidinezuur

Eerste trimester
Ruime ervaring met norfloxacine en ciprofloxacine laat geen verhoogd risico zien op aangeboren afwijkingen na blootstelling in het eerste trimester. Met de andere chinolonen is in het eerste trimester beperkt ervaring opgedaan.

Tweede en derde trimester
Het gebruik van chinolonen wordt afgeraden vanaf het tweede trimester. Bij toediening aan juveniele dieren veroorzaken chinolonen kraakbeenafwijkingen en gewrichtsafwijkingen. Deze effecten zijn bij de mens tot nu toe niet gemeld, maar met het gebruik van deze middelen in het tweede en derde trimester zijn onvoldoende gegevens bekend om een goede risico-inschatting te kunnen maken. De ervaring met chinolonen in de kindergeneeskunde wijst niet op een verhoogd risico op kraakbeenafwijkingen, gewrichtsafwijkingen of andere nadelige effecten.

Laatst bijgewerkt op 26-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.