Aa Lettergrootte
16
 
Antimycotische antibiotica bij schimmelinfecties tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Nystatine kan gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Over het gebruik van de andere middelen tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend.

Risico indeling
  • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de borstvoedingsperiode. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op nadelige effecten voor de zuigeling of op de melkproductie.
    • - nystatine
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - amfotericine b (parenteraal)
    • - griseofulvine

Amfotericine B
Over het systemisch gebruik van amfotericine B (parenteraal) zijn geen gegevens bekend. Oraal toegediend amfotericine B heeft een lokale werking. Voor informatie over amfotericine oraal, zie Middelen bij schimmelinfecties in de mond- en keelholte tijdens de borstvoedingsperiode.

Nystatine
Er is geen onderzoek naar het gebruik van nystatine (oraal) tijdens de borstvoeding. Nystatine wordt vrijwel niet opgenomen uit het maagdarmkanaal. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat het wordt opgenomen in de borstvoeding. Nystatine wordt bij neonaten zelf toegepast voor de behandeling van candidiasis.

Laatst bijgewerkt op 13-11-2018


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.