Aa Lettergrootte
16
 
Antimycotische antibiotica bij schimmelinfecties tijdens de zwangerschap
Overzicht

Voor de behandeling van ernstige in het lichaam verspreide schimmelinfecties tijdens de zwangerschap gaat de voorkeur uit naar amfotericine B.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - amfotericine (parenteraal)
    • - griseofulvine
    • - nystatine

Amfotericine B
Voor de behandeling van ernstige gedissemineerde mycosen is de meeste ervaring opgedaan met amfotericine B. Beperkte ervaring met amfotericine B laat geen nadelige effecten zien op de zwangerschap of het ongeboren kind.

Nystatine
Er is geen ervaring met het systemisch gebruik van nystatine.

Griseofulvine
Er is weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van griseofulvine in de zwangerschap. Hierdoor is het niet mogelijk een inschatting te maken van het eventuele risico.

Laatst bijgewerkt op 13-11-2018


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.