Aa Lettergrootte
16
 
IJzerbindende middelen tijdens de zwangerschap
Overzicht

Met deferoxamine is tijdens de zwangerschap beperkt ervaring opgedaan. De beschikbare gegevens wijzen niet op schadelijke effecten op de foetus.

Over het gebruik van deferasirox tijdens de zwangerschap is nauwelijks informatie beschikbaar.

Let op

  • Behandel een zwangere vrouw met een ijzerintoxicatie zoals een niet-zwangere.
  • Gebruik deferipron niet tijdens de zwangerschap. Dit middel was in dierstudies al bij lage doseringen schadelijk voor het ongeboren kind.
Risico indeling
  • Risico op aangeboren afwijkingen Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
    • - deferipron
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - deferasirox
    • - deferoxamine

Er is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Laatst bijgewerkt op 27-08-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.