Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij jicht tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Over de specifieke jichtmiddelen die worden gebruikt om een jichtaanval te voorkomen zijn weinig of geen gegevens bekend. Het is daarom niet mogelijk een uitspraak te doen over de mogelijke risico’s.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - allopurinol
    • - benzbromaron
    • - colchicine
    • - febuxostat

Colchicine
Colchicine gaat in relatief grote hoeveelheden over in de moedermelk De spiegels in het serum en in de moedermelk zijn ongeveer gelijk. De individuele variatie is echter groot. Op grond van kleine studies lijkt eenmalig of kortdurend gebruik tijdens de borstvoeding mogelijk.

Andere geneesmiddelen bij jicht
Bij een acute jichtaanval tijdens de borstvoeding heeft ibuprofen de voorkeur. Informatie over ibuprofen is beschikbaar op de pagina over NSAID’s of salicylaten bij pijn.

Tegen een stootkuur met prednison of prednisolon is geen bezwaar. Zie voor meer informatie de pagina over systemische corticosteroïden.

Laatst bijgewerkt op 18-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.