Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij jicht tijdens de zwangerschap
Overzicht

Omdat een jichtaanval tijdens de zwangerschap weinig voorkomt, is er weinig ervaring opgedaan met specifieke jichtmiddelen tijdens de zwangerschap.

Er zijn aanwijzingen dat allopurinol een verhoogd risico geeft op aangeboren afwijkingen.

Let op

  • Vermijd het gebruik van allopurinol tijdens het eerste trimester.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - allopurinol
    • - benzbromaron
    • - colchicine
    • - febuxostat

Allopurinol
In de literatuur zijn meerdere kinderen met aangeboren afwijkingen beschreven na blootstelling aan allopurinol in het eerste trimester. Twee case reports melden afwijkingen bij het kind die sterk lijken op de afwijkingen die kunnen ontstaan bij gebruik van mycofenolaatmofetil. Beide middelen hebben een effect op de purine-synthese. Vermijd daarom het gebruik van allopurinol tijdens het eerste trimester.

Colchicine
Over het gebruik van colchicine tijdens de zwangerschap is een redelijke hoeveelheid gegevens beschikbaar. Deze informatie wijst niet op schadelijke effecten bij het ongeboren kind.

Benzbromaron en febuxostat
Over het gebruik van benzbromaron en febuxostat tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een goede inschatting te maken van de mogelijke risico’s.

Andere geneesmiddelen bij jicht
Tegen een stootkuur met prednison of prednisolon is geen bezwaar. Zie voor meer informatie de pagina over systemische corticosteroïden.

Informatie over NSAID's is beschikbaar op de pagina over NSAID’s of salicylaten bij pijn.

Laatst bijgewerkt op 18-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.