Aa Lettergrootte
16
 
Diverse antiprotozoïca bij infecties tijdens de zwangerschap
Overzicht

Metronidazol kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Gebruik clioquinol niet tijdens de zwangerschap. Dit middel kan nadelige effecten hebben op de schildklier van het ongeboren kind.

Over het gebruik van pentamidine tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om een goede inschatting te maken van de risico’s.

Risico indeling
  • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
    • - metronidazol
  • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
    • - clioquinol
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - pentamidine

Metronidazol
De ruime ervaring die met metronidazol tijdens de zwangerschap is opgedaan laat geen verhoogd risico zien op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten. Metronidazol is mutageen in bacteriën en carcinogeen in enkele dierstudie. Daarom is men terughoudend met het gebruik van metronidazol tijdens de zwangerschap. Het middel is sinds 1960 internationaal op de markt zonder dat carcinogene of muta­gene effecten bij de mens zijn beschreven.

Als behandeling van trichomoniasis tijdens de zwangerschap nodig is, gaat de voorkeur uit naar eenmalige toediening van oraal 2 gram metronidazol.

Clioquinol
Over het systemisch gebruik van clioquinol voor amoebiasis tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend. Het middel bevat jodium. Jodium kan vanaf ongeveer de twaalfde zwangerschapsweek worden opgenomen door de foetale schildklier. Hierdoor kan struma of hypothyreoïdie ontstaan. Gebruik clioquinol niet tijdens de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 26-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.