Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij lepra tijdens de zwangerschap
Overzicht

Gebruik absoluut geen thalidomide tijdens en vanaf een maand voor de zwangerschap.

Dapson en rifampicine kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt, al zijn bij het pasgeboren kind nadelige effecten mogelijk.

Let op

 • Thalidomide valt onder het zwangerschapspreventieprogramma. Lees voor meer informatie de officiële productinformatie.
 • Sluit een zwangerschap uit bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, voor en tijdens het gebruik van thalidomide.
 • Geef vitamine K per injectie aan de pasgeborene als de moeder tijdens de zwangerschap rifampicine gebruikt.
 • Gebruik van dapson in de laatste weken van de zwangerschap kan hyperbilirubinemie (een te hoog gehalte bilirubine) bij het kind veroorzaken.
Risico indeling
 • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - dapson
  • - rifampicine
 • Risico op aangeboren afwijkingen Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
  • - thalidomide

Rifampicine
Over het gebruik van rifampicine tijdens de zwangerschap zijn redelijk veel gegevens bekend. Deze informatie wijst niet op een verhoogd risico op afwijkingen. Bij het gebruik van rifampicine is incidenteel een verhoogde bloedingsneiging bij de neonaat gemeld. Het is niet duidelijk of vitamine-K-profylaxe bij de moeder vóór de geboorte zinvol is. De placentapassage van vitamine K is slecht. Geef parenteraal vitamine K aan de neonaat.

Dapson
In ontwikkelingslanden wordt dapson vaak gebruikt tijdens de zwangerschap, maar goede documentatie ontbreekt. De beschikbare gegevens wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Dapson kan een hemolytische anemie veroorzaken bij een G6PD-deficiënte patiënt. G6PD-deficiëntie is een erfelijke aandoe­ning en komt met name voor bij mensen die afkomstig zijn uit het Middellandse Zeege­bied, Suriname, de Antillen, Azië en Afrika. In de oorspronkelijke Noord-Europese bevolking is de incidentie laag (0,1%).

Thalidomide
Thalidomide is geregistreerd voor de behandeling van erythema nodosum leprosum. Het is een zeer teratogeen middel en is daarom absoluut gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en de maand ervoor. Gebruik van thalidomide in de zwangerschap kan ernstige afwijkingen veroorzaken aan de ledematen, de oren, de ogen, het hart en organen als darmen en nieren. Het risico op het ontstaan van afwijkingen is hoog, 20-50% bij blootstelling in het eerste trimester.

Laatst bijgewerkt op 14-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.