Aa Lettergrootte
16
 
Macroliden bij infecties tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Azitromycine, claritromycine, erytromycine en roxitromycine kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Let op
Als er diarree bij de zuigeling ontstaat tijdens gebruik van het antibioticum door de moeder, kan dit door het geneesmiddel komen.

Risico indeling
  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - azitromycine
    • - claritromycine
    • - erytromycine
    • - roxitromycine

Erytromycine, roxitromycine, azitromycine en claritromycine komen in zeer lage tot lage hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het is niet waar­schijnlijk dat deze hoeveelheden een nadelig effect hebben op de zuigeling.

Behandeling van de neonaat met erytromycine of blootstelling aan erytromycine via borstvoeding leidt mogelijk tot pylorusstenose. Een oorzakelijk verband is tot op heden echter niet aange­toond.

Azitromycine heeft een lange halfwaardetijd waardoor stapeling kan optreden. Dit lijkt niet tot klinisch relevante spiegels bij de zuigeling te leiden.

Achtergrondinformatie
Bij het maken van een afweging tussen de verschillende antibiotica kan het nuttig zijn de ervaring met de behandeling van neonaten te betrekken (zie het Kinderformularium). Antimicrobiële middelen gaan in het algemeen in kleine hoeveelheden over in de moe­dermelk. In het bloed van zuigelingen zijn minimale concentraties aangetroffen. In theorie is het mogelijk dat de darmflora van de zuigeling wordt beïnvloed. Dit leidt hooguit tot wat dunnere ontlasting.

Laatst bijgewerkt op 19-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.