Aa Lettergrootte
16
 
Macroliden bij infecties tijdens de zwangerschap
Overzicht

De antibiotica azitromycine, claritromycine en erytromycine kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt, als penicillines en cefalosporines niet ingezet kunnen worden.

Risico indeling
  • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
    • - azitromycine
    • - claritromycine
    • - erytromycine
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - roxitromycine

Macroliden
De hoeveelheid gedocumenteerde ervaring met het gebruik tijdens de zwangerschap verschilt per middel. Met erytromycine is ruime ervaring opgedaan. Het middel kan gedurende de zwangerschap wor­den gebruikt. Eén studie met een beperkt aantal zwangerschappen suggereert een relatie tussen erytromy­cine gebruik door de moeder en hartafwijkingen bij het kind. Verschillende grote studies hebben deze relatie niet bevestigd. Of het gebruik van erytromycine laat in de zwangerschap pylorusstenose bij het kind kan veroorzaken is niet duidelijk.

Ruime ervaring met claritromycine laat geen verhoogd risico zien op aangeboren afwij­kingen. Met het gebruik van azitromycine tijdens de zwangerschap is redelijk veel ervaring opgedaan. Deze gegevens laten geen verhoogd risico zien op aangeboren afwijkingen. Chlamydia-infectie tijdens de zwangerschap wordt in sommige studies geassocieerd met vroegtijdig gebroken vliezen, vroeggeboorte en een laag geboorte­gewicht. De neonaat kan met chlamydia worden besmet tijdens de bevalling. Besmetting kan leiden tot conjunctivitis en respiratoire infecties.

Een recente studie laat een licht verhoogd risico zien op spontane miskramen bij het gebruik van claritromycine en azitromycine tijdens de zwangerschap.

Met roxitromycine tijdens de zwangerschap is beperkt ervaring opgedaan. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Laatst bijgewerkt op 19-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.