Aa Lettergrootte
16
 
Centraal werkende spierverslappers tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Baclofen kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding.
Over tizanidine en tolperison zijn onvoldoende gegevens bekend om een uitspraak te doen over de mogelijke risico’s.

Risico indeling
  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - baclofen
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - tizanidine
    • - tolperison

Baclofen gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Het gebruik van therapeutische doses door de moeder heeft waarschijnlijk geen ongewenste effecten voor de zuigeling. De systemische beschikbaarheid van baclofen na intrathecale toediening bedraagt slechts 1% van de systemische beschikbaarheid na orale toediening. Daarom zijn bij intrathecale toediening ongewenste effecten voor de zuigeling nog minder waarschijnlijk.

Over het gebruik van tizanidine of tolperison tijdens de borstvoeding is geen informatie bekend.

Laatst bijgewerkt op 28-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.