Aa Lettergrootte
16
 
Diverse psychostimulantia tijdens de zwangerschap
Overzicht

Modafinil mag niet worden gebruikt in de zwangerschap. Modafinil geeft mogelijk een hoger risico op aangeboren afwijkingen.
Er is geen of weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van atomoxetine, natriumoxybaat en pitolisant tijdens de zwangerschap. Hierdoor kan er geen uitspraak worden gedaan over eventuele risico’s.

Risico indeling
  • Risico op aangeboren afwijkingen Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
    • - modafinil
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - atomoxetine
    • - natriumoxybaat(gammahydroxyboterzuur)
    • - pitolisant

Modafinil
Begin 2019 meldt de fabrikant dat in het zwangerschapsregister van modafinil een hoger risico op aangeboren afwijkingen en hartafwijkingen wordt gezien. Verder zijn er meldingen van groeivertraging. Ervaring in andere literatuur is nog beperkt en betreft slechts bijna 20 zwangerschappen. Op basis van de gegevens van de fabrikant wordt gebruik in de zwangerschap afgeraden.

Atomoxetine
Er is geen onderzoek bekend waarin alleen naar atomoxetine is gekeken. Wel zijn er enkele cases, waarin geen afwijkingen worden gezien. Een Zweedse registerstudie naar ADHD medicatie ziet geen hoger risico op aangeboren afwijkingen. Er gebruikten 165 zwangere vrouwen atomoxetine, de meeste vrouwen in de studie gebruikten echter methylfenidaat (ruim 1300). In een andere studie naar ADHD medicatie wordt gekeken naar effecten op de zwangerschap. Slechts 450 van de bijna 5400 zwangeren gebruikten atomoxetine. Er worden bij atomoxetine geen nadelige effecten op de zwangerschap gezien.

Natriumoxybaat
Natriumoxybaat is hetzelfde als GHB (gammahydroxyboterzuur). Er is slechts heel weinig ervaring met gebruik in de zwangerschap. Bij gebruik rond de bevalling kan het slaperigheid bij de neonaat veroorzaken.

Pitolisant
Er zijn geen gegevens over het gebruik van pitolisant tijdens de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 24-09-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.