Aa Lettergrootte
16
 
Ketanserine of pizotifeen tijdens de zwangerschap
Overzicht

Over het gebruik van ketanserine en pizotifeen tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - ketanserine
    • - pizotifeen

Ketanserine
Met het gebruik van ketanserine (bij ernstige hypertensie in de tweede helft van de zwangerschap of als weeënremmer bij dreigende vroeggeboorte) is beperkt ervaring opgedaan. Bij gebruik van ketanserine tijdens de zwangerschap bij het HELLP-syndroom en bij snel stijgende doses is hypotensie bij de neonaat beschreven.

Pizotifeen
Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van pizotifeen in de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 19-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.