Aa Lettergrootte
16
 
Coxib’s bij pijn tijdens de zwangerschap
Overzicht

Over het gebruik van selectieve COX-2 remmers tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een goede inschatting te maken van de mogelijke risico’s.

Let op

  • Gebruik selectieve COX-2-remmers niet in het derde trimester van de zwangerschap.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - celecoxib
    • - etoricoxib
    • - parecoxib

Met het gebruik van de selectieve COX-2 remmers tijdens de zwangerschap is slechts zeer beperkt ervaring opgedaan. Deze gegevens wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Bij het gebruik in het derde trimester lijken selectieve COX-2 remmers wel dezelfde nadelige cardiovasculaire en renale effecten op de foetus te hebben als de niet-selectieve NSAID’s.

Voor informatie over deze nadelige effecten, zie de pagina over NSAID’s of salicylaten bij pijn.

Laatst bijgewerkt op 17-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.