Aa Lettergrootte
16
 
Heparines tijdens de zwangerschap
Overzicht

Het gebruik van heparine en de laagmoleculairgewicht heparinen (LMWH) tijdens de zwangerschap leidt waarschijnlijk niet tot een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Met dalteparine en enoxaparine is de meeste ervaring opgedaan.

Danaparoïde lijkt op basis van de beperkte gegevens een effectief en veilig alternatief bij heparine-intolerantie.

Let op

 • Stop het gebruik van LMWH en heparine zo mogelijk 24 uur voor de bevalling of zet het middel om naar een profylactische dosering in verband met een verhoogd risico op bloedingen bij de moeder.
 • Controleer tijdens de behandeling met danaparoïde de anti-Xa-activiteit vanwege een klein risico op bloedingen bij de moeder.
Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - dalteparine
  • - enoxaparine
  • - heparine
  • - nadroparine
  • - tinzaparine
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - danaparoïde
  • - fondaparinux

Heparine en de laagmoleculairgewicht heparinen (LMWH) passeren de placenta niet. Deze middelen leiden in de zwangerschap minder vaak tot complicaties dan vitamine K-antagonisten. LMWH hebben de voorkeur boven heparine vanwege het gebruiksgemak, de beter voorspelbare dosisresponsrelatie en een lager risico op osteoporose en heparine-geïnduceerde trombocytopenie.

Danaparoïde is een laagmoleculairgewicht heparinoïde. Het middel wordt toegepast bij heparine-intolerantie, zoals heparine geïnduceerde trombocytopenie (HIT) en allergische huidreacties. De ervaring met dit middel tijdens de zwangerschap is beperkt tot case-reports en case-series.

Laatst bijgewerkt op 19-08-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.