Aa Lettergrootte
16
 
Systemische middelen bij acne vulgaris tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Erytromycine kan worden toegepast tijdens de borstvoedingsperiode. Het komt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht.
Doxycycline en tetracycline kunnen kortdurend gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Bij het gebruik van deze middelen gedurende maximaal drie weken zijn geen nadelige effecten op de zuigeling bekend. Bij langdurig gebruik, zoals bij acne, kan beter geen borstvoeding worden gegeven.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - erytromycine
  • - doxycycline (kortdurend gebruik)
  • - tetracycline (kortdurend gebruik)
 • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - doxycycline (langdurig gebruik)
  • - tetracycline (langdurig gebruik)
 • Risico Het is niet veilig om dit geneesmiddel te gebruiken in de borstvoedingsperiode. Kies zo mogelijk voor een veiliger middel. Als dat niet mogelijk is, ga dan over op flesvoeding.
  • - isotretinoïne

Erytromycine
Over de relatie tussen het optre­den van pylorusstenose en gebruik van erytromycine door de neonaat of bij blootstelling via borstvoeding bestaat discussie. En oorzakelijk verband is tot nu toe niet aangetoond.

Doxycycline en tetracycline
Doxycycline en tetracycline kunnen bij directe toepassing aan kinderen het gebit en de botten aantasten. Het is onwaarschijnlijk dat de minimale hoeveelheden in de borstvoeding bij een korte kuur het gebit en de botten van de zuigeling kunnen aantasten. Doxycycline en tetracycline gaan in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. De concentratie in de moedermelk is veel lager dan de concentratie in het bloed van de moeder. In het bloed van de zuigeling zijn doxycycline en tetracycline niet aangetoond.
In de moedermelk worden doxycycline en tetracycline voor een deel geïnactiveerd door het aanwezige calcium. Voor doxycy­cline is de complexvorming met calcium minder groot. Daardoor bestaat de kans dat grotere hoeveelheden doxycycline bij de zuige­ling terecht komen.

Isotretinoïne
Isotretinoïne is toxisch voor de zuigeling. Het middel heeft een lange halfwaardetijd. Gebruik isotretinoïne niet tijdens de borstvoeding.

Laatst bijgewerkt op 28-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.