Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij worminfecties tijdens de zwangerschap
Overzicht

Mebendazol kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Voor specifieke infecties kunnen albendazol, niclosamide en praziquantel worden gebruikt.
Het is niet bekend of ivermectine tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kan worden.

Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - mebendazol
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - albendazol
  • - ivermectine
  • - niclosamide
  • - praziquantel

Mebendazol
Mebendazol wordt beperkt opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Met mebendazol tijdens de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Deze gegevens laten geen verhoogd risico zien op aangeboren afwijkingen.

Albendazol
Een zwangere vrouw met echinokokkose (cysten door een infectie met echinococcus) kan met albenda­zol behandeld worden. De beperkte ervaring die met dit middel is opgedaan wijst niet op nadelige effecten.

Niclosamide en praziquantel
Voor de behandeling van cestoden-infectie (lintworm) is niclosamide de eer­ste keus, ondanks het ontbreken van epidemiologische gegevens tijdens de zwan­gerschap. De opname in het lichaam is kleiner dan 15%.

Als niclosamide onvoldoende werkt, kan praziquantel worden gebruikt. In ontwikkelingslanden wordt praziquantel vaak gebruikt tijdens de zwangerschap, maar goede documentatie ontbreekt. De beschikbare gegevens wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Voor de behandeling van schistosomiasis tijdens de zwanger­schap is praziquantel het eerste-keuzemiddel.

Ivermectine
Over het gebruik van ivermectine tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een goede inschatting van de risico’s te maken.

 

Laatst bijgewerkt op 22-10-2018


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.