Aa Lettergrootte
16
 
Lokale middelen bij acne vulgaris tijdens de zwangerschap
Overzicht

Benzoylperoxide, clindamycine en erytromycine worden nauwelijks door de huid opgenomen en kunnen veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Kortdurende toepassing van salicylzuur op een kleine huidoppervlakte is waarschijnlijk ook veilig.
Gebruik geen adapaleen of tetrinoïne tijdens de zwangerschap.

Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - benzoylperoxide
  • - clindamycine
  • - erytromycine
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - azelainezuur
  • - salicylzuur (beperkt gebruik)
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - adapaleen
  • - tretinoine

Geneesmiddelopname via de huid
Bij middelen die op de huid worden gesmeerd, vindt normaal gesproken weinig systemische opname plaats. Bij uitgebreid gebruik, zoals bij langdurig gebruik, grote hoeveelheden, op grote huidoppervlakken of op beschadigde huid, neemt de hoeveelheid opgenomen geneesmiddel toe. Lees in dat geval de informatie over de systemische toepassing van het betreffende middel.

Azelaïnezuur en salicylzuur
Over het gebruik van azelaïnezuur tijdens de zwangerschap is weinig informatie bekend. De absorptie door de huid is ongeveer 4%, daarom kan het waarschijnlijk veilig gebruikt worden.
Salicylzuur wordt via de huid voor 9-25% geabsorbeerd. Het kan lokaal op kleine oppervlakken worden toegepast.

Adapaleen en tretinoïne
Toepassing van adapaleen en tretinoïne op de huid leidt waarschijnlijk niet tot meetbare bloedspiegels bij de moeder. Toch wordt lokale toepassing afgeraden. Er zijn onvoldoende gegevens bekend en de stoffen (retinoïden) zijn structureel verwant aan isotretinoïne. Isotretinoïne is teratogeen.

Laatst bijgewerkt op 28-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.