Aa Lettergrootte
16
 
Bloedsuikerverhogende middelen tijdens de zwangerschap
Overzicht

Bij een ernstige hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) bestaat geen bezwaar tegen de toediening van glucagon.

Risico indeling
  • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
    • - glucagon
  • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
    • - diazoxide

Diazoxide
Met de toepassing van diazoxide tijdens de zwangerschap is weinig ervaring opgedaan. Dia­zoxide kan een snelle daling van de maternale bloeddruk geven, waardoor de door­bloeding van de placenta in gevaar komt. Daarnaast kan diazoxide tijdens de partus een negatief effect op de uteruscontracties hebben. Bij pasgeborenen is hypergly­kemie gezien.

Laatst bijgewerkt op 16-04-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.