Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij (acute) diarree tijdens de zwangerschap
Overzicht

Om uitdroging door acute diarree te voorkomen kan orale rehydratievloeistof (ORS) tijdens de zwangerschap gebruikt worden.
Als de diarree met medicijnen behandeld moet worden in de zwangerschap, dan gaat de voorkeur uit naar loperamide.

Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - orale rehydratievloeistoffen
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - colestyramine
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - loperamide
  • - loperamide-oxide
  • - racecadotril

Bij acute diarree is meestal geen behandeling nodig. Bij een risico op uitdroging is herstel van de vocht- en elektrolytenbalans belangrijk. Dit kan met een glucose/zout-oplossing (ORS).

Loperamide
Als medicamenteuze behandeling van acute diarreeklachten nodig is, kan loperamide vanaf het tweede trimester waarschijnlijk tijdelijk gebruikt worden. Ervaring in de zwangerschap is nog beperkt. Er zijn slechts 3 studies die gebruik in de zwangerschap onderzocht hebben. Een onderzoek met ruim 600 zwangerschappen laat een licht verhoogd risico op aangeboren afwijkingen zien. De andere studies met samen rond de 210 zwangerschappen zien geen nadelige effecten. Deze aantallen zijn nog te beperkt om een goede risico-inschatting te kunnen maken. Loperamide wordt maar beperkt systemisch opgenomen. Over de mogelijk effecten van langdurig gebruik van loperamide bij chronische diarree zijn geen gegevens bekend.

Colestyramine
Korte behandeling met colestyramine bij acute diarree in de zwangerschap is mogelijk. Naar het gebruik van colestyramine in de zwangerschap is weinig onderzoek gedaan. Met het gebruik in het eerste trimester is geen ervaring bekend. De opname van colestyramine uit het maagdarmkanaal is echter verwaarloosbaar klein. Daardoor zijn effecten op de foetus niet waarschijnlijk.

Racecadotril
Over racecadotril zijn nog onvoldoende gegevens bekend. Daarom kan het beter niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 16-07-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.