Aa Lettergrootte
16
 
Hormonen van de hypofysevoorkwab tijdens de zwangerschap
Overzicht

Over het gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap zijn nauwelijks gegevens bekend.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - mecasermine
    • - pegvisomant
    • - somatropine
    • - tetracosactide

Somatropine-agonisten
Somatropine is een groeihormoon. Er is te weinig ervaring met het gebruik tijdens de zwangerschap om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke risico's.
Met het gebruik van mecasermine tijdens de zwangerschap is geen ervaring opgedaan.

Corticotrope hormonen
Met het gebruik van tetracosactide tijdens de zwangerschap is geen ervaring opgedaan.

Pegvisomant
Met pegvisomant is nauwelijks ervaring opgedaan tijdens de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 16-10-2018


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.