Aa Lettergrootte
16
 
Diverse middelen bij mond- en keelaandoeningen tijdens de zwangerschap
Overzicht

Chloorhexidine, waterstofperoxide, kunstspeeksel en rheum + salicylzuur kunnen in de zwangerschap waarschijnlijk veilig gebruikt worden.

Ook lidocaïne zuigtablet is waarschijnlijk veilig tijdens de zwangerschap. Eventueel kunnen zuigtabletten met flurbiprofen in de eerste helft van de zwangerschap gebruikt worden.

Let op

 • Gebruik geen tretinoïne mondpasta in de zwangerschap.
 • Ook tetracycline kan vanaf 16 weken zwangerschap beter niet gebruikt worden.
Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - chloorhexidine
  • - kunstspeeksel (carboxymethylcellulose of mucine)
  • - lidocaïne (zuigtablet) (kortdurend)
  • - rheum/salicylzuur (kortdurend) (klein oppervlak)
  • - waterstofperoxide
 • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - flurbiprofen
  • - triamcinolon
  • - tetracycline
  • - tretinoine
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - ambroxol
  • - amylmetacresol/dichloorbenzylalcohol
  • - citroenglycerol
  • - dequalinium
  • - glycerol
  • - glycopyrronium
  • - pilocarpine
  • - tobramycine

Chloorhexidine
Chloorhexidine wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Bovendien wordt chloorhexidine niet doorgeslikt, waardoor het zeer beperkt in het maag-darmkanaal beschikbaar is voor opname. Het kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Waterstofperoxide
Waterstofperoxide wordt alleen lokaal gebruikt en niet doorgeslikt. In de mond wordt het omgezet in zuurstof en water. Het kan gebruikt worden in de zwangerschap.

Kunstspeeksel
Kunstspeeksel bevat carboxymethylcellulose of mucine. Dit zijn neutrale verbindingen die waarschijnlijk geen nadelige effecten hebben op het ongeboren kind.

Rheum met salicylzuur
Ruime ervaring met het gebruik van lage doseringen salicylaten, met name acetylsalicylzuur, laat geen nadelige effecten zien op de zwangerschap. Voor zover bekend is er geen bezwaar tegen het gebruik van antrachinonglycosiden uit rhei extractum (rabarberextract) tijdens de zwangerschap in de hier toegepaste hoeveelheden. Er is geen bezwaar tegen kortdurend gebruik van deze combinatie op kleine oppervlakken.

Flurbiprofen
In de tweede helft van de zwangerschap is er een verhoogd risico op het te vroeg sluiten van de verbinding tussen de aorta en de longslagader (ductus Botalli) en effecten op de nierfunctie van de foetus. Voor meer informatie over flurbiprofen, zie NSAID’s en salicylaten bij pijn tijdens de zwangerschap.

Tetracycline
Gebruik van tetracycline wordt vanaf week 16 van de zwangerschap afgeraden. Voor meer informatie over tetracycline, zie Tetracyclines tijdens de zwangerschap.

Tretinoïne
Het onderzoek naar tretinoïne mondpasta is beperkt. Tretinoïne lijkt wat betreft structuur op isotretinoïne. Isotretinoïne is een teratogene stof en kan ernstige afwijkingen en miskramen veroorzaken.

Triamcinolon
Triamcinolon is een corticosteroïd. Naar het gebruik van triamcinolon in de zwangerschap is weinig onderzoek gedaan. Het mondslijmvlies is goed doorbloed. Opname in het bloed is bij gebruik van triamcinolon mondpasta aannemelijk. Bij langdurig gebruik van corticosteroïden in de zwangerschap is groeivertraging mogelijk.

Laatst bijgewerkt op 20-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.