Aa Lettergrootte
16
 
Omeprazol en andere protonpompremmers bij maagklachten tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

(Es)omeprazol en pantoprazol kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Over het gebruik van lansoprazol en rabeprazol tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens beschikbaar. Hierdoor kan er geen uitspraak gedaan worden over de mogelijke risico’s.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - esomeprazol
  • - omeprazol
  • - pantoprazol
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - lansoprazol
  • - rabeprazol

Omeprazol
Omeprazol gaat nauwelijks over in de moedermelk. Effecten op de zuigeling worden niet verwacht. Er is slechts één casusbeschrijving verschenen. In de casus van omeprazol was dit middel pas 90 minuten na inname aantoonbaar in de moedermelk, met een lage piek na 3 uur. Bovendien zijn protonpompremmers instabiel in zuur milieu zoals de maag. Deze middelen worden in de maag van de zuigeling waarschijnlijk snel afgebroken. Omeprazol wordt bovendien aan neonaten zelf gegeven en wordt dan goed verdragen. De hoeveelheid omeprazol die een zuigeling binnenkrijgt via borstvoeding is veel kleiner dan de therapeutische dosis die aan neonaten en kinderen wordt gegeven.

Pantoprazol
Pantoprazol gaat nauwelijks over in de moedermelk. Effecten op de zuigeling worden niet verwacht. Er is slechts één casusbeschrijving verschenen. Pantoprazol was twee en vier uur na inname in de moedermelk aantoonbaar in een lage concentratie. Bovendien zijn protonpompremmers instabiel in zuur milieu zoals de maag. Deze middelen worden in de maag van de zuigeling waarschijnlijk snel afgebroken.

Esomeprazol
Esomeprazol is de S-enantiomeer (links draaiende vorm) van omeprazol. Daarom wordt aangenomen dat de ervaring met omeprazol gebruikt kan worden bij de risico-inschatting van esomeprazol.

Overige protonpompremmers
Voor de overige protonpompremmers is  niet onderzocht of ze overgaan in de borstvoeding. Ook voor deze protonpompremmers geldt dat ze instabiel zijn in zuur milieu, zoals de maag. Het geneesmiddel dat in de moedermelk overgaat, zal in de maag van de zuigeling waarschijnlijk snel worden afgebroken.

 

Laatst bijgewerkt op 26-08-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.