Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij schimmelinfecties in de mond- en keelholte tijdens zwangerschap
Overzicht

Amfotericine B, miconazol en nystatine kunnen bij schimmelinfecties in de mond- en keelholte tijdens de zwangerschap waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Risico indeling
  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - amfotericine b (oraal)
    • - miconazol (oraal)
    • - nystatine

Amfotericine B
Amfotericine B wordt slecht opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Het heeft daardoor een lokale werking. De orale suspensie kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Nystatine
Nystatine wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Miconazol
Over het gebruik van miconazol orale gel tijdens de zwangerschap is nauwelijks beschreven ervaring beschikbaar. De beschikbare ervaring met de vaginale toediening van miconazol laat tot nu toe geen verhoogd risico zien. De opname in het bloed van miconazol na orale toediening is beperkt. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten van orale toepassing.

Laatst bijgewerkt op 15-10-2018


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.