Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij profylaxe van migraine tijdens de zwangerschap
Overzicht

Voor de profylaxe van migraine tijdens de zwangerschap kan zo nodig amitriptyline, metoprolol of propranolol worden toegepast.

Let op

 • Gebruik geen valproïnezuur, topiramaat of methysergide voor migraine-profylaxe tijdens de zwangerschap.
 • Valproïnezuur valt onder het zwangerschapspreventieprogramma. Lees voor meer informatie de bijsluiter.
 • Na langdurig gebruik van amitriptyline tot aan de bevalling kan het pasgeboren kind onthoudingsverschijnselen krijgen.
 • Bij gebruik van metoprolol of propranolol in het laatste deel van de zwangerschap of tijdens de bevalling kunnen bij het ongeboren kind of de pasgeborene verschijnselen optreden van lage bloedsuiker, lage hartslag, lage bloeddruk, sufheid en ademhalingsproblemen
Risico indeling
 • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - amitriptyline
  • - metoprolol
  • - methysergide
  • - propranolol
 • Risico op aangeboren afwijkingen Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
  • - valproinezuur
  • - topiramaat
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - clonidine
  • - flunarizine
  • - pizotifeen

Gebruik van valproïnezuur en topiramaat voor migraine-profylaxe tijdens de zwangerschap is gecontra-indiceerd.

Methysergide is een ergotalkaloïde met een zwakke uterotone en vaatvernauwende werking. Vermijd het gebruik tijdens de zwangerschap.

Over het gebruik van flunarizine en pizotifeen tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke risico’s.

Er zijn andere kennispagina's beschikbaar voor de middelen amitryptyline, metoprolol, propranolol, valproïnezuur, topiramaat, clonidine en pizotifeen. Zie 'Ook interessant'.

 

 

Laatst bijgewerkt op 30-04-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.