Aa Lettergrootte
16
 
Maagwandbeschermers tijdens de zwangerschap
Overzicht

Sucralfaat kan in de zwangerschap gebruikt worden. Met bismuthsubcitraat is geen ervaring opgedaan in de zwangerschap. Het wordt echter vrijwel niet opgenomen uit het maag-darmkanaal.

Gebruik misoprostol niet in de zwangerschap. Dit middel kan aangeboren afwijkingen veroorzaken.

 

 

Risico indeling
  • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
    • - sucralfaat
  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - bismutsubcitraat
  • Risico op aangeboren afwijkingen Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
    • - misoprostol

Als deze middelen onvoldoende werken, kan een antacidum, H2-antagonist (voorkeur ranitidine of famotidine) of protonpompremmer (voorkeur omeprazol en lansoprazol) gegeven worden.

Sucralfaat
Sucralfaat kan tijdens de zwangerschap in therapeutische doseringen gebruikt worden. Van een orale dosis wordt slechts drie tot vijf procent in het lichaam opgenomen.

Bismutsubcitraat
Met het gebruik van bismutsubcitraat tijdens de zwangerschap is geen ervaring opgedaan. Minder dan 0,2% van het bismut wordt geabsorbeerd. Het grootste deel slaat neer als bismutverbindingen in de maag. Hierdoor zijn effecten op de foetus niet waarschijnlijk.

Misoprostol
Misoprostol mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Misoprostol kan uterus­contracties veroorzaken, wat kan leiden tot uterusbloedingen en abortus. Er zijn ern­stige aangeboren afwijkingen op basis van vasculaire disruptie gemeld, waaronder Moebius-syndroom en ledemaatafwijkingen. Deze afwijkingen zijn beschreven na ineffectief gebruik van misoprostol als abortivum vroeg in de zwangerschap. Misoprostol werd daarbij toegepast in doseringen vergelijk­baar met die bij peptische aandoeningen gebruikelijk zijn.

Informatie over antacida is te vinden op de pagina over antacida bij maagklachten.
Informatie over H2 receptorantagonisten is te vinden op de pagina over H2 receptorantagonisten bij maagklachten.
Informatie over protonpompremmers is te vinden op de pagina over protonpompremmers bij maagklachten.

Laatst bijgewerkt op 26-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.