Aa Lettergrootte
16
  • Zoek informatie over bijwerkingen
    van geneesmiddelen
  • Zoek informatie over bijwerkingen
    van vaccins
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Actuele informatie over bijwerkingen COVID-19

20-04-2020

Artsen moeten alert zijn op tekenen en symptomen van hemolyse bij patiënten met glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G6PD)-deficiëntie die behandeld worden met hydroxychloroquine in het kader van COVID-19.
Dit berichtte het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) uit België naar aanleiding van een melding van hemolyse als reactie bij hydroxychloroquine bij een patiënt met G6PD-deficiëntie. Hydroxychloroquine is niet gecontra-indiceerd bij patiënten met een G6PD-deficiëntie, maar moet voorzichtig worden gebruikt.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft nog geen meldingen van hemolyse bij hydroxychloroquine voor COVID-19 ontvangen. Wel bevat de databank één melding van een vrouw met sikkelcelziekte bij wie hemolytische anemie optrad bij gebruik van meerdere verdachte geneesmiddelen, waaronder hydroxychloroquine voor een reumatische aandoening. Lees meer.

19-03-2020

Paracetamol als eerste keus om koorts te onderdrukken bij COVID-19 infectie
De behandelrichtlijnen van de NHG (het Nederlands Huisartsen Genootschap) adviseren paracetamol als veilige en betere keus om in eerste instantie koorts en pijn te onderdrukken bij een corona (COVID-19) infectie. Paracetamol heeft ten opzichte van pijnstillers met een ontstekingsremmende werking (NSAIDs) minder bijwerkingen en helpt voldoende tegen koorts en pijn. Er is momenteel aandacht voor de vraag of NSAIDs zoals ibuprofen een corona infectie kunnen verergeren. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), zegt hierover: “Voor de huidige corona-infectie is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat pijnstillers met een ontstekingsremmende werking (ook wel NSAIDs genoemd, waaronder ibuprofen) het verloop van de infectie zou kunnen verergeren”.
Zie voor meer informatie Thuisarts.nl, de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Wat was er al bekend?
(Hydroxy)chloroquine 
Chloroquine is een oud geneesmiddel, dat oorspronkelijk gebruikt werd bij malaria, en ook bij reumatoïde artritis en lupus erythematodes. Hydroxychloroquine is hieraan verwant, maar heeft een gunstiger bijwerkingenpatroon. Off-label worden deze middelen nu toegepast bij COVID-19 infectie, omdat er ook antivirale activiteit tegen coronavirussen is aangetoond. Bekende bijwerkingen bij de oorspronkelijke indicaties zijn onder andere maagdarmklachten, huidreacties, wazig zien en afwijkingen op het ECG. Bij langdurig gebruik kunnen netvliesproblemen optreden.
Zie hier de officiële productinformatie van chloroquine en hydroxychloroquine.

Remdesivir
Remdesivir is een geneesmiddel dat nog niet officieel geregistreerd is, maar gezien de bijzondere omstandigheden toch gebruikt kan worden (compassionate use). Er is nog weinig bekend over de veiligheid.