Aa Lettergrootte
16
 • Zoek informatie over bijwerkingen
  van geneesmiddelen
 • Zoek informatie over bijwerkingen
  van vaccins
 • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Privacyverklaring

Doelomschrijving van de website

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten. Meldingen van bijwerkingen kunnen worden gedaan via het meldformulier op deze website. Elke melding van een bijwerking wordt zorgvuldig geanalyseerd en wordt geregistreerd in een centrale databank. Meldingen worden geanonimiseerd getoond op deze website. Daarnaast wordt kennis over bijwerkingen en Lareb verspreid via deze website.

De meldingen

De persoonsgegevens die in het meldformulier op de website worden gevraagd, worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt volgens het algemeen privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden gebruikt voor registratie van de melding en voor communicatie met de melder. Om dubbelmeldingen (meldingen over dezelfde persoon, hetzelfde geneesmiddel en dezelfde bijwerking die is opgetreden) te voorkomen controleert Bijwerkingencentrum Lareb met behulp van geboortedatum en geslacht van de patiënt of dezelfde melding niet al is gedaan. U kunt als melder door Bijwerkingencentrum Lareb benaderd worden voor aanvullende informatie over de antwoorden die u heeft gegeven in het meldformulier op de website. Wij kunnen u ook vragen om een enquête in te vullen om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De uitkomsten van deze enquêtes worden uitsluitend gedeeld met het management van Bijwerkingencentrum Lareb.

Persoonsgegevens
De volgende gegevens worden verwerkt:

Van de melder:
 • E-mailadres (voor correspondentie tussen melder en Bijwerkingencentrum Lareb en registratie)
 • 4 cijfers postcode (voor het in kaart brengen van de spreiding van meldingen binnen Nederland voor het ontdekken van eventuele trends met betrekking tot de gemelde bijwerkingen; het invullen van de postcode is niet verplicht)
 • Achternaam (het invullen van de achternaam is niet verplicht)
Van degene die de bijwerking heeft ervaren:
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geneesmiddelengebruik
 • Indicatie behorende bij het geneesmiddelengebruik (waarvoor gebruikt u het geneesmiddel)
 • Ziekte(n) en ziektegeschiedenis
 • Opgetreden bijwerking(en)

Delen met derden
De bijwerkingen die worden gemeld bij Bijwerkingencentrum Lareb worden geanonimiseerd -zonder persoonsgegevens en zonder praktijkgegevens van de zorgverlener (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon) – gedeeld met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de European Medicines Agency (EMA), de World Health Organization (WHO) en de fabrikant van het als verdacht aangemerkte middel (MAH). Het doel hiervan is om de geneesmiddelenveiligheid zowel nationaal als internationaal te kunnen bewaken.

Daarnaast worden incidenteel meldingen geanonimiseerd doorgestuurd naar de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) en Eurocat (onderzoeksgroep van het UMCG) indien dit van toepassing is op de melding.

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling
De gegevens die in dit meldformulier worden verzameld worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in de database van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen zorgvuldig gekozen medewerkers toegang tot hebben.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. U kunt voor een dergelijk verzoek een e-mail sturen aan info@lareb.nl of bellen met telefoonnummer: 073 – 64 69 700. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen vier weken afhandelen.

Beveiliging
Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gegevens worden verzameld via deze website, welke geheel beveiligd is middels een Secure Sockets Layer (SSL)-certificaat waardoor alle informatie tijdens het transport afgeschermd blijft en niet leesbaar is voor derden. Dit is te controleren in uw browserbalk waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

De gegevens uit meldingen zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb en daarbij expliciet de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten. 

De website

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina's wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én uw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren) en analytische cookies die nauwelijks tot geen invloed hebben op uw privacy, worden altijd geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Het doel van een functionele cookie is om de huidige scrollpositie op te slaan. Deze verloopt na een sessie.

Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, met als doel de website te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb heeft een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres. De optie ‘gegevens delen’ is uitgezet en Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gebruik van links
U dient zich ervan bewust te zijn dat Bijwerkingencentrum Lareb niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites naar derden telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL (websiteadres boven in de adresbalk) is gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

De gegevens die worden verzameld worden verwerkt door:

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 64 69 700
E-mailadres: info@lareb.nl

Versiedatum: 10-12-2019