Aa Lettergrootte
16
  • Zoek informatie over bijwerkingen
    van geneesmiddelen
  • Zoek informatie over bijwerkingen
    van vaccins
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Informatie over vaccins

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen een aantal ernstige infectieziekten. De overheid biedt het RVP aan alle kinderen in Nederland aan.
Lees meer
Daarnaast krijgen elk jaar mensen die extra risico lopen bij griep de griepprik aangeboden via de huisarts. Lees meer
Ook voor reizen naar het buitenland is het soms verstandig specifieke vaccinaties te halen. Lees meer

Meldingen van vermoede bijwerkingen na meningokokken ACWY-vaccinatie Nimenrix®
Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Daarnaast krijgen ook jongeren van 14 tot en met 18 jaar de meningokokken ACWY-vaccinatie.

Bijwerkingencentrum Lareb houdt meldingen van vermoede bijwerkingen op dit vaccin nauwlettend in de gaten. Een overzicht van meldingen tot en  met 1 mei 2019, kunt u hier vinden.

Bijwerkingen

Ieder geneesmiddel, dus ook een vaccin, kan bijwerkingen veroorzaken. Na vaccinatie kunnen naast het gewenste effect - het opwekken van een goede immuunrespons (afweerreactie) - ook ongewenste verschijnselen optreden. Van een aantal bijwerkingen is bekend dat ze kunnen voorkomen, sommige regelmatig, andere zeer zelden. Maar niet elke opgetreden reactie na vaccinatie komt door de inenting. Er zijn verschijnselen of ziekten waarvan aannemelijk is dat ze ook waren opgetreden zonder de vaccinatie (coïncidentele gebeurtenissen). Koorts kan bijvoorbeeld vele oorzaken hebben. Ga bij ongerustheid altijd naar uw arts.

Veelvoorkomende bijwerkingen van vaccinaties: lokale reacties op de injectieplaats, dikke en/ of rode arm bij 4-jarigen, koorts en malaise. Een aantal andere bekende bijwerkingen heeft te maken met een verhoogde gevoeligheid bij de gevaccineerde: koortsstuipen, verkleurde armen of benen, collaps reacties (wegrakingen), breath holding spells, huidafwijkingen, reacties bij verminderde afweer. Zeer zeldzame bijwerkingen die kunnen voorkomen bij verhoogde gevoeligheid: acuut allergische (anafylactische) reacties en tekort aan bloedplaatjes.

Meer informatie per bijwerking:

Er zijn soms ook andere verschijnselen en ziekten in verband gebracht met vaccinaties. Een oorzakelijk verband met autisme, reumatische ziekten, Multiple Sclerose, suikerziekte, astma en epilepsie is ondanks vele wetenschappelijke onderzoeken niet overtuigend aangetoond.

Een relatie tussen een bepaald soort griepvaccin en het Syndroom van Guillain-Barré, een zenuwaandoening, is één keer gevonden in een onderzoek in 1976 in de Verenigde Staten, maar daarna nooit bevestigd in diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Ervaart u of uw kind een reactie na vaccinatie waarvan u vermoedt dat deze veroorzaakt kan zijn door het gegeven vaccin, dan kunt u deze bijwerking melden.

Jaarrapporten Rijksvaccinatieprogramma en Griepvaccins >